Galium odoratum

Galium odoratum

Galium odoratum
  1. Nomi comuni: stellina odorosa, asperula
  2. Famiglia: Rubiaceae
  3. Distribuzione: Asia, Europa

Galium odoratum

Galium odoratum

Galium odoratum

Galium odoratum

Galium odoratum

Galium odoratum

Galium odoratum

Galium odoratum

Galium odoratum

Galium odoratum

Galium odoratum

Categorie: Piante aromatiche | Fiori bianchi | Piante infestanti |