Chrysanthemum zawadskii “Clara Curtis”

Chrysanthemum zawadskii “Clara Curtis”
  1. Nomi comuni: crisantemo
  2. Famiglia: Asteraceae
  3. Distribuzione: crisantemi ha avuto originari in Asia Orientale

Chrysanthemum zawadskii Clara Curtis 1

Chrysanthemum zawadskii Clara Curtis 2

Chrysanthemum zawadskii Clara Curtis 3

Chrysanthemum zawadskii Clara Curtis 4

Chrysanthemum zawadskii Clara Curtis 5

Categorie: Fiori rossi e rosa |